Mag-apply ng suporta

ilagay sa application form ang mga kinakailangang impormasyon at mag-apply.

Pangalan
Kinakailangan

Halimbawa:Hapon Taro
Telephone number
Kinakailangan

Halimbawa:03-3798-4900
Postal code
Kinakailangan

Halimbawa:1010021(hindi na kailangan ng "-")
Detalye ng problemaKinakailangan

Mag lagay ng maraming detalye hangga't maaari.

Sa mga costumer na nangangailangan ng PC support, sagutan ang mga sumusunod na bagay.

PC maker
Halimbawa:NEC
OS
Uri ng PC

Pahintulot sa paghawak ng personal na impormasyon

Nagsusumikap kaming protektahan ang nakasaad sa ibaba tungkol sa pangangasiwa ng pesonal na impormasyon ng costumer na hinahawakan ng aming kumpanya.

【Layunin ng paggamit】

  1. Upang tumungon sa mga katanungan
  2. Para sa pagpapatupad ng serbisyo

【Pagkakaloob sa mga ikatlong partido】

Hindi kami nagbibigay ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido ng walang pahintulot sa personal na tao, maliban lamang sa itinakda ng batas.

【Pangangasiwa ng personal na impormasyon ng outsourcing】

Sa pagtatakbo ng negosyo, kami ay nagbibigay ng personal na impormasyon ng costumer sa mga outsourcer upang mabigyan ng mas magandang serbisyo ang mga costumer. Sa kasong ito, pinipili namin ang mga outsourcer na inaasiwa ng tama ang personal na impormasyon ng costumer at sinusuri namin ang mga bagay na kinakailangan para maiwasan ang paglabas ng impormasyon ng costumer sapamamagitan ng tamang pamamahala.

【Opsyonalidad ng pagbibigay ng personal na impormasyon】

Ang pagbibigay ng costumer sa amin ng personal na impormasyon ay opsyonal lamang.
Gayunpaman, sanay maunawaan na kapag hindi nag bigay ng personal na impormasyon ay maaaring hindi mabigyan ng tamang serbisyo ng aming kumpanya.

【Tungkol sa pagsisiwalat ng personal na impormasyon】

Ang costumer ay may karapatan humiling ng abiso ng layunin sa paggamit ng personal na impormasyon, pagsisiwalat, pagwawasto ng detalye, magdagdag o pag-alis, pagtigil sa paggamit, pagbura at pagtigil sa pag bigay ng impormasyon sa ikatlong partido. Para sa mga detalye kumontak lamang sa sumusunod na inquiry desk.

Personal na impormasyon inquiry desk
Nihon PC Service Corp.
〒564-0052 President bldg. 1F 9-33 Hiroshiba-cho Suita-shi Osaka
TEL 06-6734-7727
Personal information protection manager

Mga dapat kumpirmahin bago mag-apply

Ang mga sumusunod na charges ay kinakailangan kapag tumanggap ng suporta.

  • Basic charges sa pag-bisita 1bisita ¥5,500 (tax included) ※1
  • Diagnostic fee ng environment・trouble 1unit ay ¥3,300 (tax included)

※1 Ang basic charge ng pagdala/delivery ay ¥3,300 (tax included).
※Hiwalay ang charges kapag may ipapagawa