Sinusuportahan ang anuman tulad ng PC, smartphone, tablet. Maaaring puntahan 365days 24oras! Sinusuportahan ang anuman tulad ng PC, smartphone, tablet. Maaaring puntahan 365days 24oras!

Mga lenggwaheng maaaring gamitin

 • Hapon
 • Ingles
 • Intsik
 • Koreano
 • Espanyol
 • Portuges
 • Thai
 • Vietnamese
 • French
 • Tagalog
 • Russian
Mag-apply ng suporta

Tumawag lamang sa sumusunod na telephone number kapag gustong ipalipat ang araw o i-kansel ang pag bisita.
050-5578-9118

Kami ang bahala kapag nagkaproblema sa PC atbp.

Ayaw mag start-up ng PC

 • Walang lumalabas sa screen kahit buksan ang power
 • Walang tunong pag nag start-up
 • Ayaw umilaw ng power lamp

Hindi kumo-konekta sa internet

 • Hindi lumilitaw ang web site
 • Hindi makapagpadala o makatanggap ng mail
 • Hindi kumo-konekta sa Wi-Fi

Nawala ang mahahalagang data

 • Nawala ang data habang may ginagawa
 • Nawala ang maraming litrato
 • Nawala ang mga file ng Word at Excel

Hindi makapag-print sa printer

 • Hindi makapag-print ng normal
 • Ayaw i-recognized ang printer
 • Hindi makakonekta sa wireless LAN

Hindi alam paano gamitin

 • Hindi alam ang basic na pag-gamit
 • Hindi alam paano gamitin ang app
 • Hindi alam paano gamitin ang SNS

Hindi alam ang initial setting

 • Gustong i-set up ang bagong PC
 • Gusto kong magamit ang peripheral equipment
 • Hindi alam paano i-set up ang tablet

Bakit pinipili ang Doctor Home Net

 • Mabilis ang aming serbisyo! Madali namin malutasan ang「Hindi mo alam」!
 • Sumusuporta kami ng higit sa 150,000na kaso(※1) bawat taon!
 • Ang gastos ay may pre-estimate kaya hindi ka mahihirapan!
 • I-rerestore namin habang pinapanatili ang mahalagang data!
 • Magalang at maingat kami sa anumang maker brand!

※1 September 2018~ August 2019

Mag-apply ng suporta

Tumawag lamang sa sumusunod na telephone number kapag gustong ipalipat ang araw o i-kansel ang pag bisita.
050-5578-9118

Proseso ng suporta

Mag-apply mula sa form

ilagay sa application form ang mga kinakailangang impormasyon at mag-apply.

Pagsasaayos ng iskedyul ng pagbisita

3 way call na mag-uusap ang Interpreter, person in charge ng nag-aayos ng iskedyul at costumer.
Kaya wag mag-alala kahit hindi marunong mag Japanese.

Bibisitahin at susuportahan

Kokontakin ka ng support staff sa iyong nais na petsa at oras.

Mag-apply ng suporta

Tumawag lamang sa sumusunod na telephone number kapag gustong ipalipat ang araw o i-kansel ang pag bisita.
050-5578-9118

Tungkol sa mga gastos sa pag-suporta

Ang gastos ay babayaran pagkatapos ng ginawang suporta.

Una, sabihin sa amin ang mga detalye ng problema sa pamamagitan ng telepono at ipapaalam namin kung mga magkano ang magagastos.
Sa pagbisita, susuriin namin ang kagamitan ng costumer at i-estimate ang detalye ng gagawin at gastusin.
Huwag magalala dahil hindi kami gumagawa ng suporta ng wala ang pahintulot ng costumer.

Basic charges sa pag-bisita ¥5,500/1bisita
Diagnostic fee ng environment・trouble ¥3,300/1unit
Bayad sa paggawa Depende ito sa detalye ng ipapagawa
Kabuuang halaga

Halimbawa ng gastos sa mga gawain

Menu para sa PC

Detalye ng gagawin Fee (tax included)
Pag konekta ng Internet・home network ¥7,700
Pag set-up ng wireless lan ¥3,300
Pag-tanggal ng virus ¥16,500
Pag-recover ng PC na hindi gumagana ¥16,500
Basic lesson ng pag-gamit ng computer ¥15,400

Menu para sa smartphone・tablet

Detalye ng gagawin Fee (tax included)
Basic set-up ng smartphone ¥5,500
Pag-install ng app ¥4,400
Pag set-up ng wireless lan ¥2,200
Pag set-up ng mail ¥4,400
 • Ang basic charge ng pagdala/delivery ay ¥3,300 (tax included).
 • kasali ang tax sa lahat ng nakalistang presyo.
 • Sa kaso ng malalayong lugar maaaring may hiwalay na gastos para sa transportasyon.
  (Ini-inform nmin kapag mayroon babayaran na transportasyon fee)
 • Maaaring madagdagan ang gastos kung ang nais na pagbisita ay maliban sa oras ng 9:00~20:00.
 • Maaaring magkaroon ng hiwalay na gastos para sa ibang kagamitan.
 • Maaaring magbago ang nakalistang presyo ng walang abiso.
Mag-apply ng suporta

Tumawag lamang sa sumusunod na telephone number kapag gustong ipalipat ang araw o i-kansel ang pag bisita.
050-5578-9118