ให้บริการซัพพอร์ตคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สามารถบริการนอกสถานที่ได้24 ชั่วโมง365 วัน, ให้บริการซัพพอร์ตคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สามารถบริการนอกสถานที่ได้24 ชั่วโมง365 วัน,

ภาษาที่รับมือได้เมื่อใช้บริการ

 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาโปรตุเกส
 • ภาษาไทย
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาตากาล็อก
 • ภาษารัสเซีย
สมัครบริการซัพพอร์ต

หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการบริการนอกสถานที่ โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้
050-5578-9118

บริการช่วยเหลือแก้ไขปํญหาคอมพิวเตอร์

เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด

 • คอมพิวเตอร์ติดแต่หน้าจอไม่ติด
 • ไม่มีเสียงเครื่องทำงาน
 • เปิดคอมพิวเตอร์แล้วแต่ไฟไม่ติด

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

 • ไม่แสดงเว็บไซต์
 • รับส่งข้อความไม่ได้
 • เชื่อมต่อไวไฟไม่ได้

ข้อมูลในคอมพิวเตอร์สูญหาย

 • ข้อมูลสูญหายในขณะที่ทำงาน
 • รูปถ่ายในคอมพิวเตอร์สูญหาย
 • ไฟล์ชนิดWordหรือExcelสูญหาย

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้

 • เครื่องพิมพ์ทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามปกติ
 • เครื่องพิมพ์ไม่มีการตอบสนอง
 • เชื่อมต่อไวเลสแลนไม่ได้

ไม่รู้วิธีใช้

 • ไม่รูวิธีใช้ขั้นพื้นฐาน
 • ไม่รู้วิธีใช้แอปพริเคชั่น
 • ไม่รู้วิธีใช้SNS

ไม่สามรถจัดตั้งขั้นต้นได้

 • ต้องการจัดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
 • ต้องการจัดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
 • ไม่รู้วิธีการจัดตั้งแท็บเล็ต

เหตุผลที่คนเลือกดอกเตอร์โฮมเน็ต

 • บริการรวดเร็ว!มีปัญหาสามารถแก้ไข้ได้ทันใจ!
 • มีประวัติการซัพพอร์ตมากกว่าปีละ150000เรื่อง!สามรถซัพพอร์ตได้โดยสำนักงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ!
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มงาน!
 • ซ่อมแซมโดยที่รักษาข้อมูลสำคัญไว้เหมือนเดิม!
 • สามารถดูแลได้ทุกยี่ห้ออย่างประณีตประณอม!

※1 เดือนกันยายน ค.ศ.2018 ~ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2019

สมัครบริการซัพพอร์ต

หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการบริการนอกสถานที่ โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้
050-5578-9118

ขั้นตอนการซัพพอร์ต

สมัครบริการจากแบบฟอร์ม

กรุณาใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์ม

ปรับวันเวลาที่เหมาะสมในการใช้บริการนอกสถานที่

จะมีการคุยพร้อมกันโดยมีล่าม,เจ้าหน้าที่ปรับวันเวลา,ลูกค้า จึงไม่มีปัญหาถึงแม้ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น

ซัพพอร์ตโดยให้บริการนอกสถานที่

ปรับวันเวลาให้เจ้าหน้าที่มาบริการนอกสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ

สมัครบริการซัพพอร์ต

หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการบริการนอกสถานที่ โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้
050-5578-9118

ค่าใช้จ่ายของบริการซัพพอร์ต

จ่ายค่าซัพพอร์ตเมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อฟังปัญหาทางโทรศัพท์จะบอกค่าใช้จ่ายโดยคร่าวๆ หลังจากนั้นลูกค้าสามารถใช้บริการนอกสถานที่ได้และเจ้าหน้าที่จะบอก ขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่ายโดยรวม
กรุณาไว้วางใจได้ว่าจะไม่มีการเดินเรื่องโดยที่ลูกค้านั้นไม่ยินยอม

ค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของการบริการนอกสถานที่ 5,500เยน/1การบริการนอกสถานที่
ค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยสภาพ,ปัญหา 3,300เยน/1เครื่อง
ค่าใช้จ่ายการทำงาน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาการทำงาน
ราคารวม

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายการทำงาน

ราคาสำหรับ

เนื้อหาการทำงาน ราคา(รวมภาษีแล้ว)
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต・โฮมเน็ตเวิร์ก 7,700เยน
จัดตั้งไวเลสแลน 3,300เยน
กำจัดไวรัส 16,500เยน
จัดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถทำงานได้ปกติให้ทำงานได้เหมือนเดิม 16,500เยน
สอนการใช้คอมพิวเตอร์ขันพื้นฐาน 15,400เยน

ราคาสำหรับสมาร์ทโฟน・แท็บเล็ต

เนื้อหาการทำงาน ราคา(รวมภาษีแล้ว)
จัดตั้งสมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐาน 5,500ยน
อินสตอลแอปพริเคชั่น 4,400ยน
จัดตั้งไวเลสแลน 2,200ยน
จัดตั้งอีเมล์ 4,400ยน
 • นำมาที่ร้าน・จัดส่งราคาขั้นพื้นฐาน3,300เยน(รวมภาษีแล้ว)
 • ราคาที่เขียนอยู่นั้นเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
 • กรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลอาจจะมีการคิดค่าเดินทางเพิ่มขึ้นได้(จะมีการติดต่อก่อนในกรณีที่จะมีการคิดค่าเดินทางเพิ่ม)
 • ในกรณีที่ต้องการบริการนอกสถานที่นอกเหลือจากเวลา9:00~20:00อาจจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นได้
 • ในบางกรณีจะมีการคิดค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
สมัครบริการซัพพอร์ต

หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการบริการนอกสถานที่ โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้
050-5578-9118